GROEN PRINSTERERSCHOOL VOORBURG

In opdracht van de St. Lucas Onderwijs te Leidschendam hebben wij een ontwerpvisie vervaardigd om op de huidige locatie van de Groen van Prinstererschool te Voorburg de school te renoveren en deels uit te breiden middels nieuwbouw. De Groen van Prinstererschool, gebouwd in 1931, wordt gerenoveerd en aangepast naar de huidige maatstaven en normen voor een onderwijsgebouw. Ter plaatse van het huidige gymnastiekgebouw circa 220m2 bvo, zal er een nieuw bouwdeel worden geplaatst, het overige gebouw wordt gerenoveerd. Het schoolgebouw heeft een hoge monumentenwaarde.  Het gebouw moet geschikt worden gemaakt voor het geven van onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar, daarnaast dient er een peuterspeelzaal gehuisvest worden voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.
 
Plaats: Voorburg
Opdrachtgever: St. Lucas Onderwijs Leidschendam