HOOFDBUREAU VAN POLITIE HAARLEM

Het hoofdbureau van de Politie Noord Holland is gevestigd in het voormalige Diaconiehuis, dat in 1960 als monument geschikt is gemaakt voor de Politie en is gelegen aan de rand van het historische centrum van Haarlem, tussen de Nieuwe Gracht en de Spaarne. Het pand aan de Koudenhorn heeft een beschermde rijksmonumentenstatus. Het grote bakstenen gebouw bestaat uit vier om een binnenplaats opgetrokken vleugels, met blokwerken poorten ter plaatse van de hoofdingang. Het project omvat o.a. de grootschalige verbouwing naar een nieuw kantoorconcept,  waarbij transparantie, flexibiliteit, identiteit, fasering en taakgerelateerde werkplekconcepten belangrijke kernbegrippen zijn geweest.
Het politiebureau voldoet nu aan de hedendaagse eisen met het oog op flexibiliteit naar de toekomst.

Het bijzondere aan deze opgave is het feit dat de Politie op basis van onze haalbaarheidstudies ervoor heeft gekozen om het gebouw van meer dan 15.000 m² te grootschalig te verbouwen in plaats van nieuw te bouwen.
 
Plaats: Haarlem
Opdrachtgever: Hoofdbureau van politie Haarlem