BREDE SCHOOL DE DIAMANT SOMEREN

Variatie en verassing in de compositie en afwisselende horizontale en verticale geleding in de gevel legitimeren een prominente ligging in het park. Het gebouw representeert zich qua beeld, volume en afstand bescheiden naar de aangrenzende bebouwing.

Het ontwerp is gebaseerd op een goede balans tussen realisatie en exploitatie. Een voorbeeld hiervan is de onderhoudsarme gevel door het toepassen van duurzame materialen die hun uitstraling tot in lengte van dagen behouden. Daarnaast is het gebouw voorzien van een flexibele gebouwstructuur en optimaal bereikbare leidingtracÊs.
 
Plaats: Someren
Opdrachtgever: Stichting Prodas