Oplevering nieuwe Politiekantoor met Gemeenschappelijke meldkamer Bergen op Zoom

Het hagelnieuwe politiekantoor in Bergen op Zoom is opgeleverd! Het gebouw ligt in het centrum aan de Zuid-Oostsingel, nabij het treinstation van Bergen op Zoom.

Het nieuwe politiekantoor geeft huisvesting aan meer dan 600 fte en biedt onderdak aan 14 organisatieonderdelen van de politie in de gemeenschappelijke meldkamer van de Veiligheidsregio’s Zeeland en Midden- en West-Brabant.

De politie maakt sinds januari 2020 al gebruik van het gebouw.

Het gebouw

Het architectonische concept van de gevel en inrichting is geïnspireerd op de typisch Hollandse landschappen. Die ontlenen hun bijzondere en herkenbare karakter aan het contrast en de afwisseling tussen verschillende mate van transparantie en geslotenheid en de rijkheid in kleurschakeringen.

De gevels refereren aan de oriëntatie van het gebouw: De gevelopeningen aan de zuid- en westzijde zijn kleiner om de warmtelast te beperken. Aan de spoorzijde (oostzijde) wordt met verticale grote openingen gerefereerd aan de dynamiek van de voorbij rijdende treinen.

De gevel is een afgeleide van de Nederlandse landschappen t.w. bos, water, duinen, strand, zee, wolkenluchten, akkervelden, vergezichten etc.

De ingang van het gebouw is niet alleen een toegangsdeur, maar kenmerkt zich ook als een gastvrij entreegebied met voorplein als verlengstuk van het interieur, dat duidelijk en geleidelijk een overgang vormt van binnen naar buiten en vice versa.

Het centraal in het politiewerkgebied liggende atrium functioneert als het kloppende hart van het gebouw. Het atrium verbindt alle organisatieonderdelen en vormt een verticaal ontmoetingsgebied dat communicatie, interactie en kennisdeling binnen de organisatie stimuleert.

Duurzaamheid

Het politiekantoor is bijna energieneutraal ontworpen (BENG). Het heeft een ´groen´ dak met zonnepanelen, LED verlichting, een Warmte Koude Opslag installatie en een systeem om hemelwater vertraagd af te voeren op het eigen terrein. In het ontwerp is gebruikgemaakt van oude uniformen. Hierbij is gebruikte dienstkleding van de politie, ambulance, defensie en brandweer, gerecycled tot isolatiemateriaal.