Team Van Pelt architecten wint aanbesteding CTP Veldzicht

VAN PELT ARCHITECTEN GESELECTEERD VOOR ONTWERP huisvesting en landschapsinrichting t.b.v. Transitie Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht te Balkbrug.

Van Pelt architecten heeft naar aanleiding van de architectenselectie voor het Ontwerp huisvesting en landschapsinrichting t.b.v. Transitie Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht te Balkbrug de opdracht ontvangen voor het verder uitwerken van de opgave.

Voor het complex CTP Veldzicht heeft Van Pelt een voorstel ingediend voor een sterk landschappelijk en architecturaal ontwerp voor een complex en streng beveiligd terrein.

Het complex CTP Veldzicht: CTP Veldzicht is een centrum voor transculturele psychiatrie en richt zich op patiënten bij wie sprake is van complexe psychiatrische problematiek voor wie, naast een intensieve behandeling, een (zeer) beveiligde omgeving noodzakelijk is. Dit kan zowel op basis van vrijwilligheid zijn als binnen een gedwongen (juridisch) kader.

Het merendeel van de psychiatrische patiënten bezit een andere dan de Nederlandse nationaliteit en heeft een veelal niet westerse culturele achtergrond.

De belangrijkste succesfactor voor deze opgave is dat de organisatie van Veldzicht continue en veilig kan blijven functioneren, zowel tijdens de uitvoeringsperiode als na oplevering van de werkzaamheden.

In het ontwerp zal grote aandacht worden besteed aan de vormgeving van het landschap en de terreininrichting.

Dit was ook een belangrijk uitgangspunt voor de nominatie van het complex als UNESCO werelderfgoed in verband met de historie als onderdeel van de Kolonie van Weldadigheid.

De opdrachtgever voor dit project is het Rijksvastgoedbedrijf. De gebruiker van het complex is Dienst Justitiële Inrichtingen.
Van Pelt architecten is geselecteerd met een integraal ontwerpteam dat verder bestaat uit Buro Lubbers, Ingenieursbureau Nelissen en Adviesbureau Tielemans. Het nieuwe CTP Veldzicht zal medio 2019 gereed zijn