Taeke Offringa

Het mooie en bijzondere aan architectuur is dat het zo alomtegenwoordig is. Het is overal, en daarom is het een mooie taak om bij te dragen aan iets dat mensen dagelijks gebruiken en hun leven tot op zekere hoogte beïnvloedt. We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us – zoals Churchill het ooit zei. Architectuur kan een sturende functie hebben in zowel vluchtige als betekenisvolle ontmoetingen die mensen met elkaar hebben, en daarom is ontwerpen hieraan een bezigheid waarbij het esthetische, technische en sociologische integraal samenkomt.