“DE KLOOSTERTUYNEN” DEN BOSCH

De Neogotische gebouwencomplexen bevatten de potentie om de prachtige monumentale gebouwen grotendeels in ere te herstellen. Daarnaast bevat de opdracht het versterken van de complexen met (vervangende) nieuwbouw. De toevoeging van de nieuwe bouwdelen zijn zodanig gepositioneerd dat er een mooi spel ontstaat tussen privé en semi-openbare ruimten. Bestaande en nieuwe elementen en bouwdelen worden volledig geïntegreerd. Omringende kloostertuinen bieden prachtige decors na het ordenen en herstellen van het aangetroffen grotendeels volwassen groen. De verschillende functionaliteiten, in dit geval een gedifferentieerd woningbouwprogramma zijn zorgvuldig in gepast afgestemd op typologieën die aansluiten bij het klooster, de kapel, het hof- en de tuin.
 
Plaats: ‘s-Hertogenbosch
Opdrachtgever: Cornelis Huygens Projectontwikkeling