OFFICE WEENER XL ‘S-HERTOGENBOSCH

De opgave omvat het realiseren van de nieuwe locatie van het werk-ontwikkelbedrijf van de gemeente ‘s-Hertogenbosch; Weener XL.

De ontwerpopgave bestond uit het grootschalig verbouwen van het bestaande gebouw tot vernieuwend kantoorconcept met meerdere beveiligingszones en met publieksfunctie. Het bestaande gebouw is geschikt gemaakt voor toekomst bestendige huisvesting door een herindeling en door ingrijpende bouwkundige aanpassingen. De gevels zijn stevig aangepast wegens de functiewijziging van werkplaats naar kantooromgeving (300fte) met publieksfunctie.

Het project is gefaseerd gerealiseerd (en opgeleverd) omdat de te renoveren  te verbouwen bouwdelen in gebruik waren en omdat de Weener XL volledig in gebruik is gebleven tijdens de realisatie.
 
Plaats: ‘s-Hertogenbosch
Opdrachtgever: Gemeente ‘s-Hertogenbosch