CENTRUM VOOR TRANSCULTURELE PSYCHIATRIE VELDZICHT

Het complex CTP Veldzicht: CTP Veldzicht is een centrum voor transculturele psychiatrie en richt zich op patiënten bij wie sprake is van complexe psychiatrische problematiek voor wie, naast een intensieve behandeling, een (zeer) beveiligde omgeving noodzakelijk is.
 
De belangrijkste succesfactor voor deze opgave is dat de organisatie van Veldzicht continu en veilig kan blijven functioneren, zowel tijdens de uitvoeringsperiode als na oplevering van de werkzaamheden. In het ontwerp zal grote aandacht worden besteed aan de vormgeving van het landschap en de terreininrichting. Dit was ook een belangrijk uitgangspunt voor de nominatie van het complex als UNESCO werelderfgoed in verband met de historie als onderdeel van de Kolonie van Weldadigheid.
 
Plaats: Balkbrug
Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf