MFA Bekkerveld Heerlen

MFA Bekkerveld is een multifunctionele accommodatie die huisvesting biedt aan meer dan 10 gebruikers. Het gebouw is geclusterd in vier hoofdclusters: 1. Binnensport 2. Buitensport 3. Cultuur & Ontmoeting 4. Centrale functies. De huisvesting biedt onderdak aan o.a. 3 multifunctionele speelvelden volgens NOC NSF eisen, ontmoetingsruimten, kantine, zaal, vergaderruimten en sanitaire ruimten voor binnen en buitensport. Het gebouw is zeer duurzaam en onderhoudsarm o.a. door het gebruik van een wko installatie, warmteterugwinning, energiezuinige it, duurzame detaillering, gebogen sedumdak en energiezuinige verlichting. De pv-panelen zorgen voor een schone energiebron voor het gebouw. De indeling is flexibel, en daarnaast kan tijdelijk plaats geboden worden aan grote evenementen door het gebouw uit te breiden richting parkeerplaats, waarbij de koppeling met het gebouw gehandhaafd blijft.
 
Plaats: Heerlen
Opdrachtgever: Gemeente Heerlen