BASISSCHOOL “DE APPELHOF” DRUTEN

De ontwerpopgave bestond uit het uitbreiden van de bestaande school met zes leslokalen, een speellokaal en een lerarenkamer. Na verschillende ontwerpstudies is gekozen om een gedeelte van de bestaande school te slopen (twee lokalen en het speellokaal) en de nieuwbouw aan de straatzijde te realiseren. Om de ruimte rondom de school maximaal te houden is gekozen voor twee bouwlagen. Het nieuwe gedeelte bestaat uit twee volumes. Het eerste is een geel bakstenen volume met tien leslokalen en een speellokaal. Daarnaast is er een wit,  betonstenen volume,  waarin zich het ganggebied, sanitaire ruimtes en ict-werkplekken bevinden. Het ganggebied vormt de schakel tussen het bestaande en nieuwe gebouw, zowel in materiaal, vorm en functie. Om het gele volume minder massaal te maken is verticale geleding aangebracht, die het volume opdeelt. De gemêleerde gele steen draagt hier op kleinere schaal aan bij.
 
 
Plaats: Druten
Opdrachtgever: Gemeente Druten