EZRA SCHRÖDER

Architectuur is meer dan een bouwwerk op zichzelf. Architectuur is het verbinden van mensen, gebouwen en omgeving. Het gaat over het creëren van een beleving en het combineren van schoonheid en functionaliteit. Als ontwerper ben je ook niet alleen verantwoordelijk voor het creëren van een ruimte. Ik geloof dat wij als architecten een toekomstvisie moeten hebben, maar tegelijkertijd ook de maatschappij moeten dienen en deel uitmaken van het vormgeven van de wereld.