Van Pelt Architecten

Office Weener XL 's-Hertogenbosch

VPAA Terug naar kantoren

INFORMATIE  |  FEITEN  |  FOTO’S

De totale opgave omvat het realiseren van de nieuwe locatie van het werk-ontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-

Hertogenbosch (Weener XL) op de locatie Van Herpensweide 1te ’s-Hertogenbosch. De ontwerpopgave bestond uit het grootschalig verbouwen van de werkplaatsen totkantooromgeving met publieksfunctie. Het bestaande gebouw is geschikt gemaakt voor toekomst bestendige huisvesting door een herindeling en door ingrijpende bouwkundige aanpassingen en ingrijpende constructieve doorbraken/ aanpassingen. De gevels zijn ook ingrijpend gewijzigd door de functiewijziging van werkplaats naar kantooromgeving (300fte) met publieksfunctie.
Het project is gefaseerd gerealiseerd (en opgeleverd) omdat de terenoveren/ te verbouwen bouwdelen in gebruik waren en omdat de Weener XL volledig in gebruik is gebleven tijdens de realisatie. De overige, aan de te verbouwen grenzende gebieden zijn volledig in gebruik gebleven. Het gebouw was voor meer dan de helft in
gebruik tijdens de bouwwerkzaamheden.

Van Pelt Architecten