Van Pelt Architecten

nieuwbouw Instituut Broers Tilburg

VPAA Terug naar educatie

INFORMATIE  |  FEITEN  |  FOTO’S

Instituut Broers is een schoolgebouw met verschillende type opleidingen en dient te beschikken over maximale flexibiliteit in groepsgrootte en multifunctionele ruimten: De school biedt ruimte aan 350 leerlingen en vervolgopleidingen op de verschillende onderwijsvormen: VMBO, HAVO en VWO. De school ligt op in het onderwijsgebied van de gemeente Tilburg. Het ontwerp van de school dient de ruimte te cre�ren om de onderwijsvisie vorm en inhoud te kunnen geven. Helderheid in het ontwerp en doordachtheid van functionaliteit in relatie tot de onderwijsvisie staat voorop. Daarnaast is een inspirerende en veilige leer- en verblijfomgeving voorwaarden voor het succes van de school. De complexiteit van de ontwerpopgave bestaat in hoofdzaak uit de interactie tussen de verschillende functionaliteiten en de compositie van het Programma van Eisen .
Het gebouw is zodanig ontworpen dat er voldoende ruimte vrij wordt gehouden op het terrein voor een goede ontsluiting en parkeerfaciliteiten.

Het gebouw is ontworpen met als kern een zogenaamd warteltrappenhuis. Deze typologie biedt optimale vrijheid voor wat betreft de ontsluiting, ontvluchting en vrije indeelbaarheid in verschillende functies zoals schoollokalen, kantoorruimten maar ook studentenhuisvesting.

Van Pelt Architecten