Van Pelt Architecten

Renovatie en uitbreiding Groen van Prinstererschool

VPAA Terug naar educatie

INFORMATIE  |  FEITEN  |  FOTO’S

In opdracht van de St. Lucas Onderwijs te Leidschendam hebben wij een ontwerpvisie vervaardigd om op de huidige locatie van de Groen van Prinstererschool te Voorburg de school te renoveren en deels uit te breiden middels nieuwbouw.
De Groen van Prinstererschool, gebouwd in 1931, wordt gerenoveerd en aangepast naar de huidige maatstaven en normen voor een onderwijsgebouw. Ter plaatse van het huidige gymnastiekgebouw circa 220m2 bvo, zal er een nieuw bouwdeel worden geplaatst, het overige gebouw wordt gerenoveerd. Het schoolgebouw heeft een hoge monumentenwaarde.
Functionaliteit en flexibiliteit:
Het gebouw moet geschikt worden gemaakt voor het geven van onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar, daarnaast dient er een peuterspeelzaal gehuisvest worden voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. De school zal ook na schooltijd in gebruik zijn voor buitenschoolse opvang. In ons ontwerp is bij de installatietechnische en bouwkundige uitwerking rekening gehouden met verschillende gebruikersgroepen. Verder is er grote aandacht besteed aan de verschillende gebruikersstromen gedurende de dag.

Van Pelt Architecten