Van Pelt Architecten

Multlifunctionele accommodatie De Mortel

VPAA Terug naar educatie

INFORMATIE  |  FEITEN  |  FOTO’S

De ontwikkeling en realisatie van MFA de Mortel is een complexe, grootschalige en ruimtelijke bouwopgave in het dorpscentrum van Gemert-Bakel. Het samenvoegen van gemeenschappelijke voorzieningen in de Mortel is een programmatische uitdaging die een meerwaarde moet opleveren voor het dorpshart, zowel ruimtelijk als functioneel. Het project ligt midden in de dorpskern van de gemeente Gemert-Bakel. De gemeente heeft een dorps karakter, waarbij het projectgebied omring wordt door woningen. De toekomstige rol van het gebouw kan worden gedefinieerd als dé ontmoetingsplaats voor het hele dorp, hét recreatieve centrum en hét brandpunt voor onderwijs, opvang, welzijn, zorg en ontspanning. Deze ambitie vraagt om een herkenbaar gebouw dat past bij het dorpshart. Uitgangspunt voor het ontwerp is synergie en variatie in compositie en materiaalgebruik. Synergie tussen de verschillende gebruikers, variatie in ruimtelijke oplossingen binnen het ontwerp, en synergie met het dorpse karakter. In MFA de Mortel zijn o.a. gehuisvest: een brede school, kinderopvang en peiterspeelzaal, gezondheidscentrum, dorpshuis, sportaccommodatie etc. De MFA is een zeer duurzaam gebouw met o.a. een gemiddelde GPR-score > 8!

Van Pelt Architecten