Van Pelt Architecten

Onze visie

VPAA

Architectuur is in onze opvatting in de eerste plaats een manier om de functie van een gebouw gestalte te geven. Deze aanpak leidt tot heldere en duurzame ontwerpen.

In onze ontwerpen streven wij naar:

  • een heldere structuur
  • licht, lucht en ruimte
  • balans tussen investering en exploitatie
  • adequaat materiaalgebruik

Inspiratiebronnen zijn:

  • de functie van het gebouw
  • de omgeving
  • het programma en andere technische randvoorwaarden
  • de gebruiker
Van Pelt Architecten