Van Pelt Architecten

realisatie werk-ontwikkelbedrijf Weener XL 's-Hertogenbosch

VPAA

De totale opgave omvat het realiseren van de nieuwe locatie van het werk-ontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch (Weener XL) op de locatie Van Herpensweide 1 te ’s-Hertogenbosch. De ontwerpopgave bestond uit het grootschalig verbouwen van de werkplaatsen tot kantooromgeving met publieksfunctie. Het bestaande gebouw is geschikt gemaakt voor toekomst bestendige huisvesting door een herindeling en door ingrijpende bouwkundige aanpassingen en ingrijpende constructieve doorbraken/ aanpassingen. De gevels zijn ook ingrijpend gewijzigd door de
functiewijziging van werkplaats naar kantooromgeving (300fte) met publieksfunctie.
Het project is gefaseerd gerealiseerd (en opgeleverd) omdat de te renoveren/ te verbouwen bouwdelen in gebruik waren en omdat de Weener XL volledig in gebruik is gebleven tijdens de realisatie. De overige, aan de te verbouwen grenzende gebieden zijn volledig in gebruik gebleven. Het gebouw was voor meer dan de helft in gebruik tijdens de bouwwerkzaamheden.

Terug
realisatie werk-ontwikkelbedrijf Weener XL 's-Hertogenbosch realisatie werk-ontwikkelbedrijf Weener XL 's-Hertogenbosch realisatie werk-ontwikkelbedrijf Weener XL 's-Hertogenbosch realisatie werk-ontwikkelbedrijf Weener XL 's-Hertogenbosch realisatie werk-ontwikkelbedrijf Weener XL 's-Hertogenbosch realisatie werk-ontwikkelbedrijf Weener XL 's-Hertogenbosch
Van Pelt Architecten