Van Pelt Architecten

Huisvesting Eenheidsleiding & ZSM politie Noord-Holland opgeleverd

VPAA Als onderdeel van de renovatie van het hoofdbureau van politie Koudenhorn hebben zijn de deelprojecten 'huisvesting Eenheidsleiding & huisvesting ZSM opgeleverd. Het succes van dit project begon bij onze visie op het ontwerpproces is dat het optimale ontwerp ontstaat door de dialoog tussen de opdrachtgever/ gebruiker enerzijds en de architect anderzijds. Bij het proces van de variantenstudie is allereerst een analyse van de huidige gebouwstructuur gemaakt. Hierdoor zijn belangrijke randvoorwaarden vastgelegd. Deze randvoorwaarden zijn gebruikt bij de verdere uitwerking van de verschillende variantenstudies. De ontwerpkeuzes die we hebben voorgelegd aan onze opdrachtgever waren even ingrijpend als simpel: Maak het hoofdbureau transparant en buit de bestaande gebouwstructuur uit. In het verleden was het gebouw volledig 'dicht geslipt' met het gevolg dat er nauwelijk beleving en orientatie was. Bij de verschillende varianten zijn (bestaande) routing, openheid, transparantie, flexibiliteit, identiteit, fasering en het Nieuwe Werken allemaal ge´ntegreerd, met als resultaat een samenhangend, compleet, multifunctioneel ontwerp dat past als een maatpak.Door de verschillende varianten naast elkaar neer te leggen is snel zichtbaar wat de voor- en nadelen zijn. De opdrachtgever is erg enthousiast.
Terug
Huisvesting Eenheidsleiding & ZSM politie Noord-Holland opgeleverd Huisvesting Eenheidsleiding & ZSM politie Noord-Holland opgeleverd Huisvesting Eenheidsleiding & ZSM politie Noord-Holland opgeleverd Huisvesting Eenheidsleiding & ZSM politie Noord-Holland opgeleverd Huisvesting Eenheidsleiding & ZSM politie Noord-Holland opgeleverd Huisvesting Eenheidsleiding & ZSM politie Noord-Holland opgeleverd Huisvesting Eenheidsleiding & ZSM politie Noord-Holland opgeleverd Huisvesting Eenheidsleiding & ZSM politie Noord-Holland opgeleverd
Van Pelt Architecten